Lägg till din länk!

Här lägger du till den länk du tycker borde finnas med i vår katalogtjänst. Fyll snabbt och enkelt i alla fälten och klicka sedan på "Lägg till", när du laggt till den så kontrollerar vi den så den håller måttet för att sedan läggas upp på hemsidan. Varför inte lägga till din egen?

Namn:
E-mail:
Kategori:
Url:
Länk text:
Beskrivning:

Ardennern

Ardennern (plural: ardennerna[1], sällan ardenrarna) är en kraftfull hästras med ursprung i Ardennerna. Ardennern är den vanligaste kallblodshästen i världen och många länder har egen avel av ardenner efter en egen standard. Dock räknas ardennerns hemland som Belgien och även Frankrike. Men det finns numera även Svensk Ardenner, Holländsk Ardenner, Tysk Ardenner m.m. Alla med egenskaper som passar sitt land och sina användningsområden.

Ardennern har ofta använts som arbetshäst inom tyngre jordbruk och transport. Innan 1800-talet var ardennern mindre och mer kompakt än dagens moderna ardennerhästar. Idag är ardennern vanligast som tyngre körhäst och inom skogsbruket.

Condroz-platån har ansetts vara den belgiska ardennerns egentliga hemvist. Jordmån och klimatiska förhållanden gynnade utvecklingen av en tung, massiv och urstark hästras. Ursprungligen fanns flera sinsemellan ganska väl skilda hästtyper i Belgien. Av dessa hästar var ardennern den minsta. Brabanthästen i samma region var av medelstorlek. Så småningom slog man samman alla hästtyper i området och lade upp en gemensam stambok för dem.